România modifică Legea Societăților R...
2
0

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Copiați link-ul

România modifică Legea Societăților Române privind procedurile de dizolvare și lichidare

icon.png
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pinterest

Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comertului, si care modifica si completeaza alte instrumente legale aplicabile inregistrarii Registrului Comertului. Intrând în vigoare la 26 noiembrie 2022, această lege va aduce, de asemenea, următoarele modificări cheie principale ale Legii 31/1990 privind societățile (cunoscută și sub denumirea de Legea societăților comerciale) privind procedurile de dizolvare și lichidare:

  )

 • Mai puține cazuri în care persoanele interesate pot cere în instanță dizolvarea unei societăți

Cauzele în care o societate poate fi dizolvată prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiului Național Registrului Comerțului, s-au limitat la următoarele:

 • societatea nu mai are organe statutare sau organele sale statutare nu se mai pot întruni;
 • acționarii societății au dispărut sau domiciliul sau reședința lor este necunoscută;
 • sediul social al societății nu mai îndeplinește condițiile cerute (altele decât cele prevăzute în cazul dizolvării). prin luarea la cunoștință a Registrului Comerțului prin registratorul); și
 • societatea nu și-a suplimentat capitalul social conform legii.

Unul dintre cele mai importante cazuri de dizolvare judiciară pe care legea le desființează este cazul în care orice parte interesată sau Registrul Comerțului poate cere în instanță dizolvarea societății pentru nedepunerea acesteia la Ministerul Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale. în termenul prevăzut de lege dacă întârzierea depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

De asemenea, orice publicare care este relevantă cu privire la dizolvarea unei societăţi se va face în Buletinul Electronic al Registrului Comerţului, eliminându-se astfel publicarea în Monitorul Oficial al României și pe site-ul Internet al Oficiului Național Registrului Comerțului sau portalul de servicii online.

 • Metodă nouă a dizolva o societate prin luarea la cunostinta a Registrului Comertului
 • Legea nr. 265/2022 introduce posibilitatea ca o societate să fie dizolvată la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu prin simpla luarea la cunoștință a Registrului Comerțului prin registrator atunci când sunt îndeplinite condițiile de dizolvare. Cazurile în care Registrul Comerțului prin registratorul poate recunoaște dizolvarea societății (fără intervenția instanței) includ:

  • societatea nu mai respectă cerințele in ceea ce priveste sediul social, datorita expirarii termenului titlului de folosinta a acestui imobil, ori transmiterii titlului de folosinta sau a titlului de proprietate al spatiului;
  • activitatea societatii a incetat sau nu a fost reluata dupa o perioada de inactivitate temporara, care a fost raportata la organul fiscal si inregistrata la Registrul Comertului, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca trei ani de la inregistrarea societatii la Registrul Comertului;
  • în cazul societăților înființate pe termen limitat, la expirarea termenului stabilit în actul constitutiv (cu excepția cazului în care a fost urmată procedura de reînnoire).

  Această procedură de dizolvare a societății necesită ca registratorul să dea o rezoluție, care să precizeze că una dintre t au fost îndeplinite condițiile de dizolvare menționate mai sus.

  Rezoluția acestui registru nu este executorie prin lege și poate fi atacată în instanță de orice persoană interesată (inclusiv societatea dizolvată sau Agenția Națională de Administrare Fiscală) prin depunerea unei reclamații la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la comunicare sau publicare. Plângerea trebuie comunicată instanței competente în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la Registrul Comerțului.

  Odată ce hotărârea instanței de judecată a devenit definitivă, aceasta va fi transmisă la Registrul Comerțului pentru înregistrare

  Citește mai multe!

Distribuie această știre prietenilor tăi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lasă un răspuns