UNHCR România: Actualizarea situației refugiaților din Ucraina, Actualizare #13, 10-16 septembrie 2022

UNHCR România: Actualizarea situației refugiaților din Ucraina, Actualizare #13, 10-16 septembrie 2022

Muzica sufletului tau

Key figures

82,241 refugees
aflați în prezent în România (la data de 15 septembrie 2022)
68.695 de refugiați
înregistrați pentru protecție temporară în România (la 15 septembrie 2022)
18.836 de refugiați
sprijiniți cu asistență în numerar multifuncțională.
37.735 de refugiați
au primit informații și consiliere în persoană sau prin telefon
12 674 de refugiați
sprijiniți să călătorească în România de la frontiera dintre Ucraina și Moldova prin transferuri rapide

Highlights

UNHCR a prepoziționat peste patruzeci de tipuri de materiale de primă necesitate pentru a continua să sprijine răspunsul național, inclusiv cu nevoile suplimentare previzibile legate de sezonul de iarnă. UNHCR colaborează îndeaproape cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și cu agențiile ONU pentru a asigura un răspuns coordonat și armonizat.

UNHCR România a întreprins un exercițiu cuprinzător de bilanț de două zile, cu prezența birourilor și unităților din teren ale operațiunii, pentru a revizui domeniile de angajament și a explora modalități de creștere a sprijinului acordat răspunsului național și local legat de incluziunea refugiaților în domeniile social și economic.

În aceeași ordine de idei, Forumul de coordonare inter-agenții finalizează exercițiul de recalibrare a Planului de răspuns pentru refugiați (RRP), pentru a asigura o mai bună corelare cu Planul național de măsuri al Guvernului României privind protecția și incluziunea refugiaților din Ucraina și pentru a evidenția trecerea (treptată) de la faza de urgență acută la un răspuns susținut, cu atenția cuvenită incluziunii socio-economice a refugiaților din Ucraina în sistemele naționale.

Peste 300 de refugiați din Ucraina sunt asistați zilnic de către UNHCR, instituții guvernamentale și parteneri, cu diverse servicii la RomExpo UNHCR. S-a înregistrat o creștere a solicitărilor primite din partea persoanelor cu dizabilități care se adresează biroului de protecție de la RomExpo, atât în ceea ce privește nevoia de echipamente, cât și în ceea ce privește tratamentul post-operatoriu și asistența generală pentru persoanele în vârstă. UNHCR ține legătura cu ONG-urile Autism Voice și Motivation, care au asistat în mod activ persoanele cu dizabilități încă de la începutul crizei.

UNHCR’s Partner

Citeste mai multe

Știri similare